Archív článkov

Objem pevných látok

10.12.2014 19:11
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hustota_tuhych_latok_kvapalina_objem_plyn_skupenstva_struktura_tuha_latka_tvar_t_page8.html

—————

Tvrdosť pevných látok

10.12.2014 19:10
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hustota_tuhych_latok_kvapalina_objem_plyn_skupenstva_struktura_tuha_latka_tvar_t_page6.html

—————

Vlastnosti pevných látok

10.12.2014 19:09
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_faktory_ovplyvnujuce_kvapalina_kvapaliny_latky_plyn_plyny_skupenstva_skupenstvo_teoria_castic_tri_tuhe_t_page5.html

—————

Zmena tvaru pevných látok

10.12.2014 19:09
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hustota_tuhych_latok_kvapalina_objem_plyn_skupenstva_struktura_tuha_latka_tvar_t_page2.html

—————

Pevná látky - žiacka lekcia

10.12.2014 19:08
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hustota_tuhych_latok_kvapalina_objem_plyn_skupenstva_struktura_tuha_latka_tvar.html

—————

Teplotné stupnice

19.11.2014 19:33
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/celziova_stupnica_celzius_fahrenheit_fahrenheitova_kelvin_kelvinova_molekuly_pohyb_molekul_teplo_teplomer_teplota_termoskop.html   planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/celziova_stupnica_teplotna_fahrenheitova_kelvinova_stredna_rychlost_castic

—————

Skupenské premeny

19.11.2014 19:30
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/bod_topenia_varu_castice_difuzia_fyzikalne_zmeny_izbova_teplota_plyn_skupenstvo_latok_pri_izbovej_teplote_teoria_castic_a_skupenstva_tlak_plynu_topenie_var.html

—————

Difúzia a rozpúšťanie

17.11.2014 22:07
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/difuzia_faktory_plyny_rozpustadlo_rozpustanie_rozpustna_latka_roztok_rychlost_skupenstva.html

—————

Tuhé, kvapalné a plynné látky

17.11.2014 22:06
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/bod_topenia_varu_castice_difuzia_hmotnost_hustota_hydraulicke_zariadenie_kondenzacia_kvapalina_objem_plyn_pohyb_castic_skupenstva_latok_skupenstvo_stlacitelnost_tlak_topenie_tuha_latka_tuhnutie_usporiadanie_vyparovanie.html

—————

Obiehanie Zeme okolo Slnka

10.06.2014 21:59
Obiehanie Zeme okolo Slnka.pdf (1306006)

—————