9. ročník


Elektrický prúd

Chemické zdroje elektrického napätia

04.05.2018 22:42
drive.google.com/file/d/194H2o7ZP0I7RdnF57m2Moec0K-588m8v/view?usp=sharing

—————

Príklady na el. prácu, príkon, energiu

07.03.2018 21:33
Príklady na el. prácu, príkon, energiu.pdf (43835)

—————

Elektrická práca, príkon, energia - poznámky

05.03.2018 20:07
drive.google.com/file/d/1RVsHbZPeEXylypKlDAqtM1izW3Xp9jnR/view?usp=sharing

—————

Elektrický odpor vodiča - simulácia

10.12.2017 11:12
phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_sk.html

—————

Prechod el. prúdu rezistorom - simulácia

22.10.2017 21:06
phet.colorado.edu/sims/battery-resistor-circuit/battery-resistor-circuit_sk.jnlp

—————

Vodivosť - simulácia

22.10.2017 21:06
phet.colorado.edu/sims/conductivity/conductivity_sk.jnlp

—————

Stavebnica elektrických obvodov - simulácia

22.10.2017 21:04
phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_sk.jnlp

—————


Elektrické vlastnosti látok

Balón a elektrostatika - simulácia

01.10.2017 12:39
phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_sk.html

—————

Elektrické pole nábojov - simulácia

01.10.2017 12:38
phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_sk.html

—————

Stavba atómu - simulácia

01.10.2017 12:37
phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_sk.html

—————

Elektrické vlastnosti látok - poznámky

01.10.2017 12:33
drive.google.com/file/d/0B7D_enlTmM-BeThkdi1HMU5iTEU/view?usp=sharing

—————


Magnetické vlastnosti látok

Magnety a elektromagnety - simulácia

10.09.2017 11:53
phet.colorado.edu/sims/faraday/magnets-and-electromagnets_sk.jnlp

—————