Hydraulické zariadenia - príklady

09.03.2014 21:17
  1. Obsah malého piesta hydraulického bagra je 2 cm2 a obsah veľkého piesta je 10 cm2. Vypočítaj silu, ktorú dokáže vyvinúť lyžica bagra, ak na malý piest pôsobí sila 300 N.
  2. Veľký piest hydraulického zariadenia má obsah 16 dm2 a kvapalina naň tlačí silou 4 kN. Na malom pieste stojí človek s hmotnosťou 100 kg.Vypočítaj obsah malého piesta.
  3. Piesty hydraulického zdviháka majú obsahy 3 cm2 a 15 cm2. Akou veľkou silou musíme pôsobiť na menší piest, ak chceme zdvíhať teleso s hmotnosťou 200 kg?

—————

Späť