Hydrostatický tlak - príklady

18.03.2014 21:23
  1. Vypočítaj hydrostatický tlak na dne bazéna hlbokého 3 m.
  2. Vypočítaj, v akej hĺbke pláva chobotnica, ak na ňu pôsobí hydrostatický tlak 1,2 MPa. Hustota morskej vody je 1,025 g/cm3.
  3. Na teleso ponorené v kvapaline v hĺbke 0,4 km pôsobí hydrostatický tlak 6 MPa. Vypočítaj hustotu kvapaliny, v ktorej je teleso ponorené.

—————

Späť