Magnety a elektromagnety - simulácia

10.09.2017 11:53

—————

Späť