Meranie teploty a času - pracovný list

15.10.2013 19:14

Pracovný list_teplota a čas.pdf (1539502)

(obrázky použité z www.zborovna.sk)

—————

Späť