Merná tepelná kapacita

15.03.2015 22:41

—————

Späť