Pohyb - príklady

29.04.2014 21:59
  1. Turista prešiel dráhu 9 km za 1 h 30 min. Akou priemernou rýchlosťou sa pohyboval?
  2. Gepard sa pohybuje rýchlosťou 120 km/h, gazela rýchlosťou 25 m/s. Je gepard  rýchlejší ako gazela?
  3. Juraj prejde  cestou do školy vzdialenosť 0,2 km za 165 s. Aká je priemerná rýchlosť jeho chôdze v m/s a km/h?
  4. Tunel Branisko má dĺžku 4 975 m. Za aký čas prejde  tunelom osobné auto, ak dovolená rýchlosť je 80 km/h?
  5. Motocyklista prešiel za 10 minút svojho pohybu dráhu 5 km, za ďalších 8 minút dráhu 9,6 km. 
  • Vypočítajte priemernú rýchlosť na každom úseku dráhy.
  • Vypočítajte priemernú rýchlosť motocykla za celý čas pohybu.
  1. Vlak pohybujúci sa rýchlosťou 18 m/s prešiel vzdialenosť medzi dvoma semaformi za 7 minút 50 sekúnd. Aká je vzdialenosť medzi semaformi?
  2. Lietadlo poprašovalo pole počas 25 minút pri rýchlosti 252 km/h. Koľko kilometrov nalietalo?
  3. Za aký čas sa chodec dostane do miesta vzdialeného 25 km, keď sa pohybuje rýchlosťou 1,5 m/s?

—————

Späť