Premena polohovej a pohybová energie - simulácia

08.06.2014 23:10

—————

Späť