Rovnováha na páke - príklady

21.01.2014 21:22
  1. Na doske 4 m dlhej, podopretej uprostred, sedí na jednom konci chlapec, ktorého hmotnosť je 36 kg. Ako ďaleko od osi sa musí posadiť druhý chlapec s hmotnosťou 48 kg, aby na hojdačke nastala rovnováha?
  2. Kameň zdvíhame pomocou páky. Hmotnosť kameňa je 60 kg, vzdialenosť od oporného bodu ku kameňu je 20 cm. Dĺžka páky je 1 m. Urči silu, ktorou pôsobí ruka na páku.
  3. Akú veľkú silu vyvinú čeľuste klieští, ak vzdialenosť uchopeného predmetu od kĺbu klieští je 1,4 cm a vzdialenosť ruky od kĺbu klieští je 16 cm? Ruka zviera kliešte silou 5,6 N.

—————

Späť