Tlak - príklady

04.02.2014 21:52
  1. Aký je tlak lisu, ak je lisovacia doska štvorcová so stranou 35 mm a ak lis vyvinie tlakovú silu 12 000 N?
  2. Akým tlakom pôsobí na ľad krasokorčuliarka s hmotnosťou 60 kg, ak stojí na jednej korčuli so styčnou plochou 8 cm2?
  3. Tlak vetra je 1,2 kPa. Vypočítaj tlakovú silu pôsobiacu na lodnú plachtu s obsahom 2,5 m2.
  4. Pásový traktor s hmotnosťou 10 t pôsobí na zem tlakom 50 kPa. Vypočítaj styčnú plochu jeho pásov so zemou.

—————

Späť