Vztlaková sila - príklady

25.03.2014 21:37
  1. Vypočítaj vztlakovú silu, ktorá pôsobí na teleso s objemom 2,5 dm3 ponorené v benzíne. Hustota benzínu je 0,75 g/cm3.
  2. Vypočítaj objem tela rybičky v akváriu, ak na ňu pôsobí vztlaková sila 0,03 N.
  3. Teleso s objemom 25 cm3 je nadľahčované silou 0,23 N. Zisti, v akej kvapaline je teleso ponorené (môžeš použiť napr. túto tabuľku: files.fyzika-knm.webnode.sk/200000066-412af431e2/tabu%C4%BEka%20hustoty.pdf).

—————

Späť