Zadanie projektu - využitie šošoviek

23.11.2015 20:18
Témy projektov:
 
 1. Mikroskop
 2. Ďalekohľad
 3. Fotoaparát
 4. Videokamera
 5. Dataprojektor
 6. Filmová premietačka
 7. Spätný projektor
 8. Iný optický prístroj - podľa dohody
 
 
Podmienky vypracovania projektu: 
 
 • papierová alebo elektronická forma (Powerpoint)
 • minimálny rozsah: plagát A3 alebo 5 snímok (okrem úvodnej a záverečnej)
 • použité aspoň 2 rôzne zdroje, ktoré treba v závere uviesť (celé internetové adresy alebo knižné zdroje)
 • projekt má názorne vysvetliť funkciu daného zariadenia (teda nie dlhé prekopírované texty, ale radšej názornejšie pomocou viacerých obrázkov, krátkych odrážok, vlastných textov atď.)
Alternatívny projekt: vyrobiť jednoduchý dataprojektor na smartfón, prípadne iný jednoduchý optický prístroj (podľa dohody)
(napr. niečo takéto: www.youtube.com/watch?v=Tx4vPeL9y2g
 
Termín odovzdania: 6.12.2016
 

Každým dňom omeškania sa známka znižuje o 1 stupeň!!!

Projekt v elektronickej forme treba poslať e-mailom na adresu gabriel.horos@gmail.com, na USB kľúči len ak je to nevyhnutné.

—————

Späť