Zobrazovanie rovinným zrkadlom

06.10.2013 18:49

Zobrazovanie rovinným zrkadlom.ppt (346624)

(autorka: Mgr. Andrea Jaloviarová)

—————

Späť