Archív článkov

Stavba atómu - simulácia

01.10.2017 12:37
phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_sk.html

—————

Elektrické vlastnosti látok - poznámky

01.10.2017 12:33
drive.google.com/file/d/0B7D_enlTmM-BeThkdi1HMU5iTEU/view?usp=sharing

—————

Magnety a elektromagnety - simulácia

10.09.2017 11:53
phet.colorado.edu/sims/faraday/magnets-and-electromagnets_sk.jnlp

—————

Príklady na objem kvádra

06.02.2017 19:13
Príklady na objem kvádra.pdf (31254)

—————

Guľové zrkadlá

13.10.2016 21:06
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/92._Gu%C4%BEov%C3%A9_zrkadl%C3%A1,1,0,276;788;897,0,30,1,wa,1.html

—————

Pascalov zákon

13.10.2016 20:57
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hustota_kvapaliny_hydraulicky_tlak_hydrostaticky_kvapalina_meranie_hydrostatickeho_tlaku_pascal_pascalov_zakon_pevna_latka_spojene_nadoby_vnutorny_page5.html

—————

Správanie sa kvapaliny

13.10.2016 20:55
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/alotropia_amorfna_latka_amorfne_materialy_krystal_krystaly_kvapalina_kvapaliny_plyn_plyny_tuha_tuhe_latky_t_page4.html

—————

Pohyb telesa - poznámky

11.05.2016 22:53
drive.google.com/file/d/0B7D_enlTmM-BV2FtMkl4TEFKYnM/view?usp=sharing

—————

Topenie

16.02.2016 18:26
Laboratórna úloha_topenie.docx (127161)

—————

Oko ako optická sústava

25.11.2015 21:50
drive.google.com/file/d/0B7D_enlTmM-BUkRJZi1fQzFWRXc/view?usp=sharing

—————