8. ročník


Optika

Guľové zrkadlá

13.10.2016 21:06
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/92._Gu%C4%BEov%C3%A9_zrkadl%C3%A1,1,0,276;788;897,0,30,1,wa,1.html

—————

Rozklad svetla, skladanie farieb

23.09.2015 21:51
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/biele_svetlo_farba_farebne_filtre_predmety_odcitavanie_farieb_rozptyl_svetla_scitavanie_t.html planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/capiky_farieb_sietnice_farboslepost_farby_jav_miesanie_svetla_purkyne_purkyneho_sietnica_svetlo_t.html

—————