7. ročník


Šírenie tepla

Joulov pokus

22.03.2015 21:06
planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=energia_joul_joulov_pokus_okolie_plyn_praca_ktoru_konaju_vonkajsie_sily_posobenim_na_prvy_termodynamicky_zakon_v_turbinovych_strojoch_sila_termodynamicka_sustava_a_jej_termodynam_t_page0&1

—————

Výpočet tepla

18.03.2015 20:19
planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=cas_hmotnost_hmotnostna_tepelna_kapacita_kvapalina_ochladzovanie_odovzdane_teplo_plyn_prijate_rovnovaha_tepelny_tok_teplota_tuha_latka_zahrievanie_page4&1   planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=cas_hmotnost_hmotnostn

—————

Merná tepelná kapacita

15.03.2015 22:41
planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=cas_hmotnost_hmotnostna_tepelna_kapacita_kvapalina_ochladzovanie_odovzdane_teplo_plyn_prijate_rovnovaha_tepelny_tok_teplota_tuha_latka_zahrievanie_t_page2&1

—————

Tepelné žiarenie

25.02.2015 19:35
planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=latka_prenos_tepla_priciny_prudenia_priecka_prudenie_rozdiel_teplot_rychlost_tepelny_tok_teplo_teploty_typ_latky_vedenie_velkost_priecky_ziarenie_page6&1

—————

Prúdenie tepla

25.02.2015 19:34
planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=latka_prenos_tepla_priciny_prudenia_priecka_prudenie_rozdiel_teplot_rychlost_tepelny_tok_teplo_teploty_typ_latky_vedenie_velkost_priecky_ziarenie_t_page11&1   planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=latka_prenos_tepla_p

—————

Vedenie tepla

25.02.2015 19:33
planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=energia_izolacia_rozdiel_medzi_teplom_a_teplotou_tepelna_teplo_teplota_tok_tepelnej_energie_t_page11&1   planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=elektricky_prud_elektronova_konfiguracia_identifikacia_kovov_kovova_vazba_

—————


Skupenské premeny

Kryštalické látky - topenie ľadu

07.01.2015 21:27
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/bod_varu_fazove_prechody_fazovy_prechod_kavitacia_skupenske_teplo_topenia_vyparovania_skupenstvo_latky_tlak_zahrievanie_t_page6.html

—————

Amorfné látky - topenie skla

07.01.2015 21:23
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/amorfne_latky_bod_topenia_dipol_dipolova_interakcia_disperzne_sily_elektricky_prud_elektronegativita_elektrostaticka_pritazlivost_ionove_krystaly_karat_kovove_kovy_krystalova_mriezka_makromolekulove_medzimolekulove_molekulov_page4.html

—————

Teplotné stupnice

19.11.2014 19:33
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/celziova_stupnica_celzius_fahrenheit_fahrenheitova_kelvin_kelvinova_molekuly_pohyb_molekul_teplo_teplomer_teplota_termoskop.html   planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/celziova_stupnica_teplotna_fahrenheitova_kelvinova_stredna_rychlost_castic

—————

Skupenské premeny

19.11.2014 19:30
planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/bod_topenia_varu_castice_difuzia_fyzikalne_zmeny_izbova_teplota_plyn_skupenstvo_latok_pri_izbovej_teplote_teoria_castic_a_skupenstva_tlak_plynu_topenie_var.html

—————