6. ročník


Astronómia

Hviezdy

03.06.2015 20:40
Hviezdy.ppsx (1396912)

—————

Telesá a ich pohyby v slnečnej sústave

03.06.2015 20:38
Telesá a ich pohyby v slnečnej sústave.ppsx (1217942)

—————

Obiehanie Zeme okolo Slnka

03.06.2015 20:38
Obiehanie Zeme okolo Slnka.pdf (1306006)

—————

Historický vývoj predstáv o Zemi a slnečnej sústave

03.06.2015 20:36
Historický vývoj predstáv o Zemi a slnečnej sústave.ppsx (646153)

—————

Dejiny astronómie

03.06.2015 20:35
Dejiny astronómie.ppsx (1196743)

—————


Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch

Príklady na hustotu

24.03.2014 20:54
Príklady hustota.pdf (248317)

—————

Tabuľka hustoty

19.03.2014 21:57
tabuľka hustoty.pdf (409559)

—————

Potápanie a plávanie - simulácia

03.03.2014 19:37
 phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_sk.html

—————


Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, pevných látok a telies

Príklady na objem kvádra

06.02.2017 19:13
Príklady na objem kvádra.pdf (31254)

—————

Meranie dĺžky

08.01.2014 19:21
Meranie dĺžky.ppsx (237943)

—————

Meranie hmotnosti

09.12.2013 21:29
Meranie hmotnosti.ppsx (350736)

—————

Vlastnosti plynov - simulácia

06.11.2013 20:36
phet.colorado.edu/sims/ideal-gas/gas-properties_sk.jnlp

—————

Vlastnosti plynov a ich využitie

04.11.2013 20:28
Vlastnosti plynov a ich využitie.ppsx (765074)

—————

Meranie objemu kvapalín

21.10.2013 20:20
Meranie objemu kvapalín.ppsx (1026937)

—————

Medzinárodná sústava jednotiek SI

15.10.2013 19:10
Fyzikálne veličiny a jednotky.doc (118272) (zdroj: www.zborovna.sk)

—————

Fyzikálne veličiny a ich jednotky

15.10.2013 19:09
Fyzikálne veličiny a ich jednotky.ppsx (166887)

—————

Využitie vlastností kvapalín

01.10.2013 20:39
Využitie vlastností kvapalín.ppsx (1331787)

—————

Skupenstvá látky - simulácia

18.09.2013 21:00
phet.colorado.edu/sims/states-of-matter/states-of-matter-basics_sk.jnlp

—————

Kryštalické a amorfné látky

18.09.2013 20:58
Kryštalické a amorfné látky.ppsx (2930063) (autori: Mgr. Michal Husár, Mgr. Oľga Husárová)

—————

Ustavičný neusporiadaný pohyb častíc látky

18.09.2013 20:57
Ustavičný neusporiadaný pohyb častíc látky.ppsx (191634) (autor: Mgr. Michal Husár)

—————

Zloženie látok - atómy a molekuly

18.09.2013 20:56
Zloženie látok. Atómy a molekuly.ppsx (451180) (autorka: Mgr. Andrea Jaloviarová)

—————

Telesá a látky

11.09.2013 22:51
Úvod do fyziky. Telesá a látky_Helena Panáčková.pps (2124288) (autorka: Mgr. Helena Panáčková)

—————