7. ročník


Teplo ako energia

Spaľovacie motory

22.05.2014 19:29
Spaľovacie motory.ppsx (5855759)

—————

Parný stroj

06.05.2014 08:10
Parný stroj.ppsx (2698415)

—————


Teplo

Šírenie tepla

14.03.2018 21:06
drive.google.com/file/d/1dNdezuiGHauRyzDottcW4f7_gsEiE0KQ/view?usp=sharing

—————


Skupenské premeny

Sublimácia a desublimácia jódu - video

12.12.2013 21:56
www.youtube.com/watch?v=4fAOI6BeMZY

—————

Meteorológia

18.11.2013 20:20
drive.google.com/file/d/0B7D_enlTmM-BaXVnS3JWUWcyRW8/view?usp=sharing Zrážky a ich meranie.ppsx (2126055) (zdroj: www.zborovna.sk)

—————

Kondenzácia

07.11.2013 19:38
Kondenzácia.ppsx (1762663)

—————

Vyparovanie a var

18.10.2013 08:18
Vyparovanie a var.ppsx (2648977)

—————

Skupenské premeny - schéma

18.10.2013 08:17
Skupenské premeny.pdf (33,1 kB)

—————

Skupenské premeny - simulácia

18.10.2013 08:17
phet.colorado.edu/sims/states-of-matter/states-of-matter_sk.jnlp

—————


Teplota a čas

Meranie času

23.09.2013 20:16
Čas.pps (3156992) (autorka: Mgr. Dana Vážanová)

—————