8. ročník


Práca, výkon, energia

Premena polohovej a pohybová energie - simulácia

08.06.2014 23:10
phet.colorado.edu/sims/energy-skate-park/energy-skate-park-basics_sk.jnlp

—————

Energia - poznámky

28.05.2014 10:04
drive.google.com/file/d/0B7D_enlTmM-BVnFRN3JnWmxFQlE/edit?usp=sharing

—————

Výkon - poznámky

25.05.2014 22:23
Výkon.ppsx (2836186)

—————

Práca - poznámky

11.05.2014 22:20
Práca.ppsx (2045742)

—————


Pohyb telesa

Pohyb telesa - poznámky

11.05.2016 22:53
drive.google.com/file/d/0B7D_enlTmM-BV2FtMkl4TEFKYnM/view?usp=sharing

—————

Pohyb - príklady

29.04.2014 21:59
Turista prešiel dráhu 9 km za 1 h 30 min. Akou priemernou rýchlosťou sa pohyboval? Gepard sa pohybuje rýchlosťou 120 km/h, gazela rýchlosťou 25 m/s. Je gepard  rýchlejší ako gazela? Juraj prejde  cestou do školy vzdialenosť 0,2 km za 165 s. Aká je priemerná rýchlosť jeho chôdze...

—————

Nerovnomerný pohyb - simulácia

26.04.2014 10:51
phet.colorado.edu/sims/moving-man/moving-man_sk.jnlp

—————

Učebnica - časť B - príklady

01.04.2014 22:37
Pohyb telesa B.pdf (1987568)

—————

Učebnica - časť A - teória

01.04.2014 22:35
Pohyb telesa A.pdf (2450195)

—————


Sila a pohyb

Sily pôsobiace v plynoch - poznámky

30.03.2014 10:50
Sily pôsobiace v plynoch.ppsx (1505563)

—————

Vztlaková sila - simulácia

23.03.2014 21:01
phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_sk.html

—————

Sily pôsobiace v kvapalinách - poznámky

04.03.2014 18:41
drive.google.com/file/d/0B7D_enlTmM-BWEhWbk4wSkhEWjQ/view?usp=sharing

—————

Sila a pohyb - poznámky

08.01.2014 19:11
drive.google.com/file/d/0B7D_enlTmM-BM3pkbXp5ajdxdE0/edit?usp=sharing

—————

Koeficient šmykového trenia - simulácia

30.12.2013 20:33
www.amazingedu.com/demo.php (vľavo kliknúť na Amazing Physics Secondary - Friction)

—————

Trenie - simulácia 2

30.12.2013 20:32
phet.colorado.edu/sims/friction/friction_sk.html

—————

Trenie - simulácia 1

30.12.2013 20:31
phet.colorado.edu/sims/motion-series/forces-and-motion_sk.jnlp

—————

Otáčavé účinky sily - simulácia

30.12.2013 20:22
phet.colorado.edu/sims/balance-and-torque/balancing-act_sk.jnlp

—————

Newtonove pohybové zákony - simulácia

15.12.2013 14:26
phet.colorado.edu/sims/forces-1d/forces-1d_sk.jnlp

—————

Sily a pohyb - simulácia

10.12.2013 23:11
phet.colorado.edu/sims/forces-and-motion-basics/forces-and-motion-basics_sk.jnlp

—————

Pružinový silomer - simulácia

10.12.2013 23:10
phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_sk.html

—————

Laboratórium gravitačnej sily - simulácia

08.12.2013 13:39
phet.colorado.edu/sims/force-law-lab/gravity-force-lab_sk.jnlp

—————

Učebnica - časť B - príklady

08.12.2013 13:35
Sila a pohyb_B1.pdf (4828043) Sila a pohyb_B2.pdf (5323335)

—————

Učebnica - časť A - teória

08.12.2013 13:29
Sila a pohyb_A1.pdf (5181894) Sila a pohyb_A2.pdf (4632382) Sila a pohyb_A3.pdf (7283706)

—————


Optika

Oko ako optická sústava

25.11.2015 21:50
drive.google.com/file/d/0B7D_enlTmM-BUkRJZi1fQzFWRXc/view?usp=sharing

—————

Geometrická optika

06.10.2013 18:54
Geometrická optika.ppsx (1855118) (autor: Mgr. Alexander Buchta)

—————

Zobrazovanie spojkou - simulácia

06.10.2013 18:52
phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_cs.html

—————

Lom svetla - simulácia

06.10.2013 18:51
phet.colorado.edu/sims/bending-light/bending-light_sk.jnlp

—————

Zobrazovanie dutým zrkadlom - simulácia

06.10.2013 18:50
www.amazingedu.com/demo.php (kliknúť vľavo na Mirror and lenses)

—————

Zobrazovanie rovinným zrkadlom

06.10.2013 18:49
Zobrazovanie rovinným zrkadlom.ppt (346624) (autorka: Mgr. Andrea Jaloviarová)

—————

Odraz svetla na nerovnom povrchu - simulácia

06.10.2013 18:47
www.amazingedu.com/demo.php?id=194 (kliknúť vľavo na Reflection of Light)

—————

www.freeezeray.com - simulácie

15.09.2013 15:04
freezeray.com/physics.htm

—————

Vnímanie farieb - simulácia

15.09.2013 15:03
phet.colorado.edu/sims/color-vision/color-vision_cs.jnlp

—————

Teória farieb

15.09.2013 15:01
teoria_farieb_1.pdf (708 kB) (zdroj: www.ikaro.sk)

—————

Rozklad svetla, skladanie farieb

15.09.2013 15:00
Rozklad svetla, skladanie farieb.ppsx (699,5 kB) (autorka: Mgr. Dana Staníková)

—————

Svetelné zdroje, optické prostredie

15.09.2013 14:58
Svetelné zdroje. Optické prostredie..ppsx (849,5 kB) (autorka: Mgr. Andrea Jaloviarová)

—————

Molekuly a žiarenie - simulácia

15.09.2013 14:57
phet.colorado.edu/sims/molecules-and-light/molecules-and-light_sk.jnlp

—————

Slnečné svetlo a teplo

07.09.2013 10:23
Slnečné svetlo a teplo.ppsx (587873)

—————