8. ročník


Optika

Zadanie projektu - využitie šošoviek

23.11.2015 20:18
Témy projektov:   Mikroskop Ďalekohľad Fotoaparát Videokamera Dataprojektor Filmová premietačka Spätný projektor Iný optický prístroj - podľa dohody     Podmienky vypracovania projektu:    papierová alebo elektronická forma (Powerpoint) minimálny...

—————


Optika

Príklady na prácu, výkon a energiu

08.06.2014 23:15
Príklady na prácu, výkon a energiu.pdf (60584)

—————

Práca - príklady

13.05.2014 21:43
Robotník naložil na nákladné auto piesok s objemom 4 m3. Na lopatu naberal priemerne 3 dm3 piesku a hádzal ho do výšky 2,4 m. Hustota piesku je 2,6 g/cm3. Akú prácu vykonal? Lokomotíva vlaku pohybujúceho sa rovnomerným pohybom po vodorovnej priamej trati vykonala prácu 24 GJ. Akú vzdialenosť...

—————

Vztlaková sila - príklady

25.03.2014 21:37
Vypočítaj vztlakovú silu, ktorá pôsobí na teleso s objemom 2,5 dm3 ponorené v benzíne. Hustota benzínu je 0,75 g/cm3. Vypočítaj objem tela rybičky v akváriu, ak na ňu pôsobí vztlaková sila 0,03 N. Teleso s objemom 25 cm3 je nadľahčované silou 0,23 N. Zisti, v akej kvapaline je teleso ponorené...

—————

Hydrostatický tlak - príklady

18.03.2014 21:23
Vypočítaj hydrostatický tlak na dne bazéna hlbokého 3 m. Vypočítaj, v akej hĺbke pláva chobotnica, ak na ňu pôsobí hydrostatický tlak 1,2 MPa. Hustota morskej vody je 1,025 g/cm3. Na teleso ponorené v kvapaline v hĺbke 0,4 km pôsobí hydrostatický tlak 6 MPa. Vypočítaj hustotu kvapaliny, v...

—————

Hydraulické zariadenia - príklady

09.03.2014 21:17
Obsah malého piesta hydraulického bagra je 2 cm2 a obsah veľkého piesta je 10 cm2. Vypočítaj silu, ktorú dokáže vyvinúť lyžica bagra, ak na malý piest pôsobí sila 300 N. Veľký piest hydraulického zariadenia má obsah 16 dm2 a kvapalina naň tlačí silou 4 kN. Na malom pieste stojí človek s...

—————

Tlak - príklady

04.02.2014 21:52
Aký je tlak lisu, ak je lisovacia doska štvorcová so stranou 35 mm a ak lis vyvinie tlakovú silu 12 000 N? Akým tlakom pôsobí na ľad krasokorčuliarka s hmotnosťou 60 kg, ak stojí na jednej korčuli so styčnou plochou 8 cm2? Tlak vetra je 1,2 kPa. Vypočítaj tlakovú silu pôsobiacu na lodnú plachtu...

—————

Rovnováha na páke - príklady

21.01.2014 21:22
Na doske 4 m dlhej, podopretej uprostred, sedí na jednom konci chlapec, ktorého hmotnosť je 36 kg. Ako ďaleko od osi sa musí posadiť druhý chlapec s hmotnosťou 48 kg, aby na hojdačke nastala rovnováha? Kameň zdvíhame pomocou páky. Hmotnosť kameňa je 60 kg, vzdialenosť od oporného bodu ku kameňu...

—————

Gravitačná sila - príklady

17.12.2013 20:12
Akou veľkou silou priťahuje Zem muchu s hmotnosťou 8 mg, myš s hmotnosťou 15 g, králika s hmotnosťou 2,3 kg, medveďa s hmotnosťou 180 kg, slona s hmotnosťou 4200 kg? Chlapec kúpil v obchode 2 kg chleba, 3 kg zemiakov, 250 g masla, 2 l mlieka, 2 fľaše minerálky (hmotnosť prázdnej fľaše je 500 g a...

—————